Mời Thầu: Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành

THÔNG BÁO MỜI THẦU Bên mời thầu: Công ty Truyền tải điện 1 Gói thầu: Gói thầu số 11: Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Nâng công suất máy biến áp 500kV trạm 500kV Thường Tín Nguồn vốn: EVNNPT Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thấu rộng rãi […]