Mời Thầu: Thí nghiệm hệ thống trạm biến áp Trụ sở Cơ quan Bộ Công an 47 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Cục Quản trị, Tổng cục Hậu Cần-Kỹ thuật, Bộ Công an – Địa chỉ: 47 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội; –  Điện thoại: (069) 20122/23819; Fax: (069) 20574. 2. Tên dự án: Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật việc thí nghiệm hệ thống […]