Mời Thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống PCCC tại Tp Hồ Chí Minh

THÔNG BÁO MỜI THẦU Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam Gói thầu: Gói thầu số 5: Cung cấp và lắp đặt hệ thống PCCC Dự án: Trạm biến áp 220kV Đức Trọng và nhánh rẽ Nguồn vốn: Tổng Công ty truyền tải điện Quốc gia Hình thức […]