Mời Thầu: Cung cấp, lắp đặt máy dao một mặt

THÔNG BÁO MỜI THẦU Bên mời thầu: Công ty cổ phần bao bì HABECO Gói thầu: Gói thầu 2.2: Cung cấp, lắp đặt máy dao một mặt Dự án: ĐTXD Nhà máy sản xuất bao bì HABECO Nguồn vốn: vốn tự có, vốn vay thương mại Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng […]