Mời chào hàng: Lắp đặt máy điều hòa phục vụ công tác của UBND huyện Sông Lô

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Văn phòng UBND huyện Sông Lô – Địa chỉ: Văn phòng UBND huyện Sông Lô, thị trấn Tam Sơn, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc; –  Điện thoại: 0211 3638234. 2. Tên dự án: Lắp đặt máy điều hòa phục vụ công tác của UBND huyện […]