Mời Thầu: Thi công cải tạo, cung cấp lắp đặt nội thất và trang thiết bị công trình

THÔNG BÁO MỜI THẦU Bên mời thầu: Ban quản lý dự án khu vực phía Bắc – Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Gói thầu: Gói thầu số 6: Thi công cải tạo, cung cấp lắp đặt nội thất và trang thiết bị công trình Dự án: Cải tạo, đầu tư […]