Mời chào hàng: Thi công và lắp đặt thiết bị hệ thống HVAC tầng 3

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH Bên mời thầu: Trung tâm nghiên cứu, sản xuất Văc xin và sinh phẩm Y tế Gói thầu: Thi công và lắp đặt thiết bị hệ thống HVAC tầng 3 Dự án: Cải tạo cơ sở sản xuất 135 Lò Đúc đạt tiêu chuẩn GMP bằng Nguồn vốn […]