Mời Thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị nguồn MANE năm 2015

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo:  Ban Quản lý các dự án công trình thông tin 1 – viễn thông Hà Nội – Địa chỉ: Phòng 201, nhà G số 75 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội; –  Điện thoại: 0438.241902; Fax: 0438.241903. 2. Tên dự án: Trang bị nguồn, […]