Mời Thầu: Mua sắm, lắp đặt thiết bị sản xuất chương trình và truyền dẫn phát sóng

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình – Địa chỉ: đường Võ Nguyên Giáp, phường Hoàng Diệu, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình; –  Điện thoại:  (036) 3745416; Fax: (036) 3748263. 2. Tên dự án: 4. Chủ đầu tư: Đài Phát thanh Truyền hình Thái […]