Mời Thầu: Cung cấp vật tư, thi công xây dựng công trình, lắp đặt tuyến ống cấp 2 đường 18B

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo:  Tổng Công Ty cấp Nước Sài Gòn TNHH Một Thành Viên – Địa chỉ: Phòng 501 số 01 Công Truơng Quốc Tế, Phuồng 6, Quận 3,Tp. Hồ Chí Minh; –  Điện thoại:  (08) 38.291 777 xin số 193; Fax: (08) 38.250.813. 2. Tên dự án:  […]