Mời Thầu: Cung cấp, vận chuyển, Lắp đặt VTTB TBA 110kV Hanaka

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Ban quản lý dự án lưới điện – Tổng công ty Điện lực miền Bắc – Địa chỉ: Phòng họp B (tầng 2) – Ban quản lý dự án lưới điện, Số 22, ngõ 399 Âu Cơ, Tây Hồ, TP. Hà Nội; – […]