Mời Thầu: Gói thầu số 3: Lập thiết Kế bản vẽ thi công, dự toán tại Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Địa chỉ: Phòng 210, Nhà Hành chính, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Ha Nội –  Điện thoại: 043 8276346; Fax: 0438276554; E-mail: Webmaster@vnua.edu.vn 2. Tên dự án: Nâng […]