Mời chào giá gói thầu: Lập hồ sơ mốc giới, cắm mốc giới quy hoạch thực địa, dự án KDC Bàn Thành – Bình Định

Công ty cổ phần đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương có kế hoạch tổ chức chào giá cạnh tranh gói thầu: Lập hồ sơ mốc giới, cắm mốc giới quy hoạch thực địa, dự án KDC Bàn Thành, tại Phường Đập Đá, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Công ty cổ phần […]