Mời Thầu: Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và lập kế hoạch sử dụng đất Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Tên bên mời thầu: UBND huyện Chiêm Hóa Địa chỉ: Tổ Vĩnh Lim, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Điện thoại/fax/email: Điện thoại: 0273.851.616. Mã số thuế: . Nội dung thông báo mời thầu: Tên gói thầu: Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch […]

Mời Thầu: Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mộc Châu – Địa chỉ: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Tiểu khu 14, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La –  Điện thoại: 0223.868.640 2. Tên dự án: Tư vấn điều […]