Mời Thầu: Mua VTTB phục vụ cải tạo tối thiểu lưới điện hạ áp Mê Linh

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: – Địa chỉ: thôn Nội Đồng, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, TP . Hà Nội; –  Điện thoại: 042.2454767;Fax: 043.5252063. 2. Tên dự án: 4. Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Mê Linh 5. Tên gói thầu: Mua VTTB phục vụ cải tạo tối […]