Đấu thầu máy bơm chuyên dùng, hộp kỹ thuật đựng máy bơm, máy phát điện – Bến Dược – Củ Chi

Gia hạn đấu thầu Mua sắm, lắp đặt thiết bị thông thường (máy bơm chuyên dùng, hộp kỹ thuật đựng máy bơm, máy phát điện)  Công trình: Tu bổ và tôn tạo Đền tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược, Củ Chi (giai đoạn 3) – Căn cứ khoản 3, điều 70, Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày […]

Đấu thầu mua thiết bị xây dựng – máy bơm chuyên dụng – máy phát điện

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH THIẾT BỊ XÂY DỰNG  Ban Quản lý công trình Đền tưởng niệm Bến Dược thông báo mời đấu thầu chào hàng cạnh tranh Mua sắm lắp đặt thiết bị xây dựng: máy bơm chuyên dụng, hộp kỹ thuật đựng máy bơm, máy phát điện. A. Thông tin chung về […]