Mời đấu thầu Mua 102 máy hàn nhựa cho Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hoá

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU MÁY HÀN NHỰA Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hoá mời thầu Mua 102 máy hàn nhựa.   – Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hoá. – Tên dự án: Chỉ tiêu kế hoạch mua sắm tài sản năm 2012. – Tên […]