Mời Chào hàng: Mua sắm nguyên vật liệu, năng lượng, thiết bị, máy móc

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Trường Đại học Công nghệ GTVT – Địa chỉ: Phòng 205, nhà H3, cơ sở II – Trường Đại học Công nghệ GTVT, số 54 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội; –  Điện thoại:  (043) 552 7876. 2. Tên dự án: Đề tài KHCN “Nghiên […]