Đấu thầu Mua thiết bị tin học cho Kho bạc Nhà nước

THÔNG BÁO MỜI THẦU MUA THIẾT BỊ TIN HỌC Kho bạc Nhà nước có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh theo Luật Đấu thầu gói thầu “Mua thiết bị tin học”.   1. Tên gói thầu: “Mua thiết bị tin học”. 2. Nguồn vốn: Sử dụng Quỹ phát triển hoạt động ngành được […]

Mời đấu thầu cung cấp máy tính và tài sản khác cho Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng

THÔNG BÁO CHÀO HÀNG CẠNH TRANH MÁY TÍNH VÀ TÉC NƯỚC Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng mời thầu cung cấp tài sản máy văn phòng và téc nước inox  năm 2012   Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng mời thầu cung cấp tài sản năm 2012, gồm 02 […]

Đấu thầu Cung ứng hộp mực máy in, thay mực cho nhà trường học huyện Mường Khương

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU CUNG CẤP HÔP MỰC MÁY IN Phòng giáo dục – Đào tạo huyện Mường Khương mời đấu thầu Cung ứng hộp mực máy in, thay mực cấp phát cho nhà trường phục vụ năm học 2012 – 2013   – Bên mời thầu: Phòng giáo dục – Đào tạo huyện Mường Khương […]

Mời đấu thầu Cung cấp máy tính để bàn phục vụ công tác giảng dạy và quản lý của Học viện Tài chính

THÔNG BÁO MỜI THẦU MUA MÁY TÍNH  Học viện Tài chính mời thầu Cung cấp máy tính để bàn phục vụ công tác giảng dạy và quản lý của Học viện Tài chính.   – Tên Bên mời thầu: Học viện Tài chính. – Tên gói thầu: Cung cấp máy tính để bàn phục vụ […]

Đấu thầu mua sắm thiết bị dạy học cho các trường học – Sở GD – ĐT Lào Cai

THÔNG BÁO MỜI THẦU – MỜI ĐẤU THẦU 13 GÓI THẦU CUNG CẤP THIẾT BỊ GIÁO DỤC CHO TRƯỜNG HỌC TỈNH LÀO CAI    A. Thông tin chung 1. Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai. 2. Địa chỉ: Trụ sở khối 4, phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Điện […]

Mời chào hàng: Mua sắm trang thiết bị cho cho bộ phận Một cửa – sở nội vụ Lào cai

Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai thông báo mời chào hàng gói thầu: Mua sắm trang thiết bị cho cho bộ phận “một cửa” theo hướng điện tử, hiện đại và liên thông tại toà nhà hợp khối số VI.Thời gian phát hành HSYC chào hàng: Từ 8h ngày 11 tháng 11 năm 2011 đến […]