Đấu thầu máy photocopy – Văn phòng Sở TN-MT Lâm Đồng

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH MUA MÁY PHOTOCOPY PHỤC VỤ CÔNG TÁC VĂN PHÒNG SỞ   A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án mời đấu thầu: 1. Tên cơ quan/đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng Địa chỉ: 37 Pasteur – Phường 4 – Tp Đà Lạt […]

Mời Chào Hàng Cung Ứng Thiết Bị Văn Phòng – Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Hải Dương

 THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH   A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án: 1. Tên đơn vị đăng ký thông báo: Bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương – Địa chỉ: Số 7 đường Thanh Niên, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương – Điện thoại: 032003848949 2. Tên dự […]

Mua sắm trang thiết bị văn phòng – Sở Nông nghiệp – PTNT tỉnh Lai Châu

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH THIẾT BỊ VĂN PHÒNG   – Tên cơ quan: Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Lai Châu – Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị văn phòng năm 2012 – Nguồn vốn: Chương trình Hỗ trợ ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2012 (Chương […]

Mua sắm trang thiết bị văn phòng – Chi Cục Thú y tỉnh Điện Biên

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU  MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ VĂN PHÒNG Chi Cục Thú Y – tỉnh Điện Biên mời đấu thầu gói thầu: Mua sắm trang thiết bị văn phòng phục vụ công tác chuyên môn tại Chi cục Thú y Tỉnh Điện Biên.   – Tên Bên mời thầu: Chi Cục Thú Y […]

Mời đấu thầu Mua máy photocopy – Chi cục thuế huyện Sơn Tây – tỉnh Quảng Ngãi

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU MUA MÁY PHOTOCOPY   – Tên bên mời thầu: Chi cục thuế huyện Sơn Tây – tỉnh Quảng Ngãi – Tên gói thầu: Mua máy photocopy. – Tên dự án: Máy photocopy. – Nguồn vốn: Vốn ngành Thuế – Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước – Thời […]

Mời đấu thầu Mua sắm máy Photocopy – Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG MUA MÁY PHOTOCOPY Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa mời thầu Mua sắm máy Photocopy thuộc kế hoạch năm 2012.   – Tên bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa. – Tên gói thầu: Mua sắm máy Photocopy thuộc kế hoạch năm 2012. – Hình thức đấu thầu: […]

Mời đấu thầu Mua sắm máy Photocopy và máy ảnh – Chi cục Thuế Đức Phổ

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU CHÀO HÀNG MÁY PHOTOCOPY VÀ MÁY ẢNH Chi cục Thuế huyện Đức Phổ mời thầu Mua sắm máy Photocopy và máy ảnh.   – Bên mời thầu: Chi cục Thuế huyện Đức Phổ. – Tên gói thầu: Mua sắm máy Photocopy và máy ảnh. – Hình thức đấu thầu: Chào […]

Đấu thầu Cung cấp và lắp đặt máy chiếu cho Cục Thuế tỉnh Quảng Nam

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU CHÀO HÀNG MÁY CHIẾU Cục Thuế tỉnh Quảng Nam mời thầu Cung cấp và lắp đặt máy chiếu    1. Tên bên mời chào hàng cạnh tranh rút gọn: Cục Thuế tỉnh Quảng Nam 2. Tên gói thầu : Cung cấp và lắp đặt máy chiếu   3.  Tên dự […]

Mời đấu thầu Cung cấp máy photocopy Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU MÁY PHOTOCOPY Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh mời thầu Cung cấp máy photocopy phục vụ công tác chuyên môn    – Tên Bên mời thầu: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.  – Tên gói thầu: Cung cấp máy photocopy phục vụ công tác chuyên môn của Cục Hải quan […]

Đấu thầu Mua máy photocopy cho Kho bạc Nhà nước quận huyện Thành phố Hồ Chí Minh

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG MÁY PHOTOCOPY Mời đấu thầu Mua máy photocopy cho Kho bạc Nhà nước quận huyện thuộc Kho bạc Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh   – Tên bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh. – Tên gói thầu: Mua máy photocopy cho Kho bạc Nhà […]