Mời chào hàng: Cung cấp máy vi tính phục vụ công tác đào tạo cho Trường Đại học

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo:  Trường Đại học Tài chính – Marketing – Địa chỉ: 306 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 1, quận Tân Bình, TP. HCM (phòng 00T); –  Điện thoại: 2. Tên dự án: 4. Chủ đầu tư: Trường Đại học Tài chính – Marketing 5. Tên gói […]