Mời Thầu: Xây lắp đường dây 110kV Mirông So – Phong Thổ

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo:  Ban quản lý dự án lưới điện – Tổng công ty Điện lực miền Bắc – Địa chỉ: Phòng Chuẩn bị xây dựng (tầng 8) – Ban quản lý dự án lưới điện, số 22 ngõ 399 Âu Cơ, Tây Hồ, TP. Hà […]