Mời chào hàng: Mua máy bơm khí C02 ổ bụng cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH Bên mời thầu: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai  Gói thầu: Mua máy bơm khí C02 ổ bụng cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai  Dự án: Mua máy bơm khí C02 ổ bụng cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai Nguồn vốn: Quỹ phát […]