Mời chào hàng: Cung cấp trang thiết bị trường học công trình: Nâng cấp Trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Mang Yang

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/đơn vị: Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai – Địa chỉ: Đường Trần Phú, thị trấn Kon Dỡng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai. – Điện thoại, Fax: (059) 38393623. Email: thanhmangyang@gmail.com. 2. Tên dự án: Nâng cấp […]