Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt trang thiết bị phần cứng cho hệ thống công nghệ thông tin về đăng ký, lưu ký, thanh toán bù trừ và quản lý cổ phiếu công ty đại chúng chưa niêm yết tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán

Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt trang thiết bị phần cứng cho hệ thống công nghệ thông tin về đăng ký, lưu ký, thanh toán bù trừ và quản lý cổ phiếu công ty đại chúng chưa niêm yết tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoánGói thầu: Cung cấp và lắp đặt trang thiết […]

Thông báo mời thầu gói thầu: Hạng mục khu bệnh lý + giải phẩu, nhà xe, điện ngoài nhà công trình bệnh viện Châu Thành.

Thông báo mời thầu gói thầu: Hạng mục khu bệnh lý + giải phẩu, nhà xe, điện ngoài nhà công trình bệnh viện Châu Thành.Tên dự án:Bệnh viện Châu Thành. Tên gói thầu:Hạng mục khu bệnh lý + giải phẩu, nhà xe, điện ngoài nhà công trình bệnh viện Châu Thành. Nguồn vốn:Vốn Ngân sách […]

Gói thầu: Xây dựng phần mềm phục vụ quản lý cổ phiếu của công ty đại chúng chưa niêm yết tại TTLK

Gói thầu: Xây dựng phần mềm phục vụ quản lý cổ phiếu của công ty đại chúng chưa niêm yết tại TTLK – Thuộc Chương trình Ứng dụng công nghệ thông tin của Trung tâm Lưu ký.Gói thầu: Xây dựng phần mềm phục vụ quản lý cổ phiếu của công ty đại chúng chưa niêm […]

Xây dựng và nâng cấp phần mềm ứng dụng đồng bộ hóa tất cả các chức năng và dữ liệu nghiệp vụ tại TTLK

Gói thầu: Xây dựng và nâng cấp phần mềm ứng dụng đồng bộ hóa tất cả các chức năng và dữ liệu nghiệp vụ tại TTLK -Thuộc Chương trình Ứng dụng công nghệ thông tin của Trung tâm Lưu ký.Gói thầu: Xây dựng và nâng cấp phần mềm ứng dụng đồng bộ hóa tất cả […]

Thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu xây lắp công trình Tổng kho Nhà xuất bản Giáo dục tại Cần Thơ

Thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu xây lắp công trình Tổng kho Nhà xuất bản Giáo dục tại Cần ThơTên dự án:Tổng kho Nhà xuất bản Giáo dục tại Cần Thơ Tên gói thầu:Gói thầu xây lắp công trình Tổng kho Nhà xuất bản Giáo dục tại Cần Thơ Nguồn vốn:Vốn khác của […]

Thông báo gia hạn phát hành HSYC

Thông báo gia hạn phát hành HSYC – Công ty viễn thông Đắk Lắk- Đắk Nông đã mời thầu.Thông báo gia hạn phát hành HSYCCông ty viễn thông Đắk Lắk- Đắk Nông đã mời thầuCác gói thầu: Gói thầu 1: “Mua sắm thiết bị cắt lọc sét” thuộc công trình “Xây dựng các tuyến cáp […]

Thông báo mời thầu gói thầu: Máy gia công tôn

Thông báo mời thầu gói thầu: Máy gia công tôn – Đầu tư xây dựng nhà máy đóng tàu Cà Mau – Gđ 1Tên dự án:Đầu tư xây dựng nhà máy đóng tàu Cà Mau – Gđ 1 Tên gói thầu:Máy gia công tôn Nguồn vốn:Vốn tự có và vốn vay tín dụng Hình thức […]

Thông báo mời thầu gói thầu: Công trình: Trường Cao đẳng Sư Phạm Long An; hạng mục: Cải tạo sân bóng, đường chạy và sân đường nội bộ

Thông báo mời thầu gói thầu: Công trình: Trường Cao đẳng Sư Phạm Long An; hạng mục: Cải tạo sân bóng, đường chạy và sân đường nội bộTên dự án:Công trình: Trường Cao đẳng Sư Phạm Long An; hạng mục: Cải tạo sân bóng, đường chạy và sân đường nội bộ Tên gói thầu:Công trình: […]

Thông báo mời thầu gói thầu: Máy gia công tôn

Thông báo mời thầu gói thầu: Máy gia công tôn – Đầu tư xây dựng nhà máy đóng tàu Cà Mau – Gđ 1Tên dự án:Đầu tư xây dựng nhà máy đóng tàu Cà Mau – Gđ 1 Tên gói thầu:Máy gia công tôn Nguồn vốn:Vốn tự có và vốn vay tín dụng Hình thức […]

Thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu số 1, đoạn Km0 – Km7

Thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu số 1, đoạn Km0 – Km7 – Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B đoạn Km0+00 – Km33+500 (Lạng Sơn – Na Dương) thuộc địa phận tỉnh Lạng Sơn.Tên dự án:Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B đoạn Km0+00 – Km33+500 (Lạng Sơn – Na Dương) thuộc […]