Thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu xây lắp công trình Trụ sở làm việc UBND xã Vạn phái huyện phổ yên

Thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu xây lắp công trình Trụ sở làm việc UBND xã Vạn phái huyện phổ yên, tỉnh Thái Nguyên.Tên dự án:Xây dựng trụ sở làm việc UBND xã Vạn phái huyện Phổ yên Tên gói thầu:Gói thầu xây lắp công trình Trụ sở làm việc UBND xã Vạn […]

Thông báo mời thầu gói thầu: Kênh chính và CTTK từ Ko+150 đến K1+880

Thông báo mời thầu gói thầu: Kênh chính và CTTK từ Ko+150 đến K1+880 Hồ chứa nước Sông RayTên dự án:Hồ chứa nước Sông Ray Tên gói thầu:Kênh chính và CTTK từ Ko+150 đến K1+880 Nguồn vốn:Trái phiếu Chính phủ Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển […]

Thông báo mời thầu gói thầu: kênh chính và CTTK từ K4+182 đến K6+364

Thông báo mời thầu gói thầu: kênh chính và CTTK từ K4+182 đến K6+364 – Hồ chứa nước Sông RayTên dự án:Hồ chứa nước Sông Ray Tên gói thầu:kênh chính và CTTK từ K4+182 đến K6+364 Nguồn vốn:Trái phiếu Chính phủ Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ […]

Thông báo mời thầu gói thầu: Kênh chính và CTTK từ K1+880 đến K4+182

Thông báo mời thầu gói thầu: Kênh chính và CTTK từ K1+880 đến K4+182 – Hồ chứa nước Sông Ray.Tên dự án:Hồ chứa nước Sông Ray Tên gói thầu:Kênh chính và CTTK từ K1+880 đến K4+182 Nguồn vốn:Trái phiếu Chính phủ Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ […]

Thông báo mời thầu gói thầu: Kênh chính và CTTK từ K6+364 đến K7+287

Thông báo mời thầu gói thầu: Kênh chính và CTTK từ K6+364 đến K7+287 – Hồ chứa nước Sông Ray.Tên dự án:Hồ chứa nước Sông Ray Tên gói thầu:Kênh chính và CTTK từ K6+364 đến K7+287 Nguồn vốn:Trái phiếu Chính phủ Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ […]

Thông báo mời thầu gói thầu: Đường Kênh Tràm Mù- huyện Tân Phước

Thông báo mời thầu gói thầu: Đường Kênh Tràm Mù- huyện Tân PhướcTên dự án:Đường Kênh Tràm Mù- huyện Tân Phước Tên gói thầu:Đường Kênh Tràm Mù- huyện Tân Phước Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển Phương thức đấu thầu:Một túi […]

Gói thầu: Khu chôn lấp chất thải rắn thị xã Sông Công (Bước I – Giai đoạn I)

Gói thầu: Khu chôn lấp chất thải rắn thị xã Sông Công (Bước I – Giai đoạn I)Thuộc Dự án “Khu chôn lấp chất thải rắn thị xã Sông Công (Bước I – Giai đoạn I)”Nguồn vốn: ngân sách tỉnh và thị xã Bên mời thầu: Ban QLDA các công trình XDCB thị xã Sông […]

Xây dựng nhà học đa chức năng kiêm nhà hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ trường PTTH Nguyễn Trường Tộ, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An.

Gói thầu: Xây dựng nhà học đa chức năng kiêm nhà hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ trường PTTH Nguyễn Trường Tộ, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An thuộc Bên mời thầu: Trường PTTH Nguyễn Trường Tộ, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ AnGói thầu: Xây dựng nhà học đa chức năng kiêm nhà hiệu bộ […]

Xây lắp nhà chính và các hạng mục phụ, chống sét công trình.

Thông báo mời thầu gói thầu: Xây lắp nhà chính và các hạng mục phụ, chống sét công trình,Nhà làm việc Công ty Tin học Bưu điện Tp.HCM.Tên dự án:Nhà làm việc Công ty Tin học Bưu điện Tp.HCM Tên gói thầu:Xây lắp nhà chính và các hạng mục phụ, chống sét công trình. Nguồn […]

Thông báo mời thầu gói thầu: Mua máy bơm nước phục vụ công tác sản xuất

Thông báo mời thầu gói thầu: Mua máy bơm nước phục vụ công tác sản xuấtTên dự án:Mua máy bơm nước phục vụ công tác sản xuất Tên gói thầu:Mua máy bơm nước phục vụ công tác sản xuất Nguồn vốn:KHCB của Công ty Hình thức lựa chọn nhà thầu:Chào hàng cạnh tranh ; Trong […]