Thông báo mời thầu gói thầu: Kênh chính và CTTK từ K1+880 đến K4+182

Thông báo mời thầu gói thầu: Kênh chính và CTTK từ K1+880 đến K4+182 – Hồ chứa nước Sông Ray.Tên dự án:Hồ chứa nước Sông Ray Tên gói thầu:Kênh chính và CTTK từ K1+880 đến K4+182 Nguồn vốn:Trái phiếu Chính phủ Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ […]

Thông báo mời thầu gói thầu: Kênh chính và CTTK từ K6+364 đến K7+287

Thông báo mời thầu gói thầu: Kênh chính và CTTK từ K6+364 đến K7+287 – Hồ chứa nước Sông Ray.Tên dự án:Hồ chứa nước Sông Ray Tên gói thầu:Kênh chính và CTTK từ K6+364 đến K7+287 Nguồn vốn:Trái phiếu Chính phủ Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ […]

Thông báo mời thầu gói thầu: Đường Kênh Tràm Mù- huyện Tân Phước

Thông báo mời thầu gói thầu: Đường Kênh Tràm Mù- huyện Tân PhướcTên dự án:Đường Kênh Tràm Mù- huyện Tân Phước Tên gói thầu:Đường Kênh Tràm Mù- huyện Tân Phước Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển Phương thức đấu thầu:Một túi […]

Gói thầu: Khu chôn lấp chất thải rắn thị xã Sông Công (Bước I – Giai đoạn I)

Gói thầu: Khu chôn lấp chất thải rắn thị xã Sông Công (Bước I – Giai đoạn I)Thuộc Dự án “Khu chôn lấp chất thải rắn thị xã Sông Công (Bước I – Giai đoạn I)”Nguồn vốn: ngân sách tỉnh và thị xã Bên mời thầu: Ban QLDA các công trình XDCB thị xã Sông […]

Xây dựng nhà học đa chức năng kiêm nhà hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ trường PTTH Nguyễn Trường Tộ, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An.

Gói thầu: Xây dựng nhà học đa chức năng kiêm nhà hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ trường PTTH Nguyễn Trường Tộ, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An thuộc Bên mời thầu: Trường PTTH Nguyễn Trường Tộ, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ AnGói thầu: Xây dựng nhà học đa chức năng kiêm nhà hiệu bộ […]

Xây lắp nhà chính và các hạng mục phụ, chống sét công trình.

Thông báo mời thầu gói thầu: Xây lắp nhà chính và các hạng mục phụ, chống sét công trình,Nhà làm việc Công ty Tin học Bưu điện Tp.HCM.Tên dự án:Nhà làm việc Công ty Tin học Bưu điện Tp.HCM Tên gói thầu:Xây lắp nhà chính và các hạng mục phụ, chống sét công trình. Nguồn […]

Thông báo mời thầu gói thầu: Mua máy bơm nước phục vụ công tác sản xuất

Thông báo mời thầu gói thầu: Mua máy bơm nước phục vụ công tác sản xuấtTên dự án:Mua máy bơm nước phục vụ công tác sản xuất Tên gói thầu:Mua máy bơm nước phục vụ công tác sản xuất Nguồn vốn:KHCB của Công ty Hình thức lựa chọn nhà thầu:Chào hàng cạnh tranh ; Trong […]

Nhà lồng chợ; Nhà vòm; Nhà vệ sinh; Bờ kè; Sân đường; San nền; Máy bơm chữa cháy Chợ Ngã Năm huyện Cai Lậy

Thông báo mời thầu gói thầu: Nhà lồng chợ; Nhà vòm; Nhà vệ sinh; Bờ kè; Sân đường; San nền; Máy bơm chữa cháy Chợ Ngã Năm huyện Cai LậyTên dự án:Chợ Ngã Năm xã Phú Nhuận, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang Tên gói thầu:Nhà lồng chợ; Nhà vòm; Nhà vệ sinh; Bờ kè; […]

Xây lắp Trường TH Phùng Xá, huyện Thạch Thất, tỉnh Hà Tây; Hạng mục: Nhà lớp học 3 tầng 18 phòng học

Xây lắp Trường TH Phùng Xá, huyện Thạch Thất, tỉnh Hà Tây; Hạng mục: Nhà lớp học 3 tầng 18 phòng họcGói thầu: Xây lắp Trường TH Phùng Xá, huyện Thạch Thất, tỉnh Hà Tây; Hạng mục: Nhà lớp học 3 tầng 18 phòng họcNguồn vốn: Ngân sách xã và các nguồn vốn khácBên mời […]

Xây lắp phần chuyên điện công trình “Đại tu lưới trung thế đường dây An Thái và đầu nguồn Tây Hội” (HHD080102)

Thông báo mời thầu gói thầu: xây lắp phần chuyên điện công trình “Đại tu lưới trung thế đường dây An Thái và đầu nguồn Tây Hội” (HHD080102)Tên dự án:Đại tu lưới trung thế đường dây An Thái và đầu nguồn Tây Hội (HHD080102) Tên gói thầu:xây lắp phần chuyên điện công trình “Đại tu […]