Ủy ban nhân dân huyện Anh Sơn thông báo mời thầu gói thầu: Xây lắp.

Ủy ban nhân dân huyện Anh Sơn thông báo mời thầu gói thầu: Xây lắp. Thời gian bán HSMT: từ từ 8giờ 00 phút ngày 18 tháng 4 năm 2012 đến 8 giờ 00 phút ngày 03 tháng 5 năm 2012. Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: UBND huyện Anh Sơn, khối 5, thị […]

Trường Cao đẳng nghề cơ điện Phú Thọ thông báo mời thầu gói thầu:Gói số 15: Xây dựng nhà thư viện.

Trường Cao đẳng nghề cơ điện Phú Thọ thông báo mời thầu gói thầu:Gói số 15: Xây dựng nhà thư viện. Thời gian bán HSMT: từ 7 giờ, ngày 27 tháng 4 năm 2012 đến trước 9 giờ, ngày 11 tháng 5 năm 2012. Địa điểm bán HSMT: Phòng tài chính – kế toán, Trường […]

Liên đoàn lao động huyện Củ Chi thông báo mời thầu gói thầu : Xây lắp

Liên đoàn lao động huyện Củ Chi thông báo mời thâu gói thầu : Xây lắp. Thời gian bán HSMT : Từ 8 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 04 năm 2012 đến 9 giờ 00 phút, ngày 05 tháng 05 năm 2012 (trong giờ hành chính). Địa điểm bán HSMT : Liên đoàn Lao […]