Mời sơ tuyển Gói thầu: Xây lắp hạng mục đường 41m kéo dài và cống hộp cải suối

Mời sơ tuyển Gói thầu: Xây lắp hạng mục đường 41m kéo dài và cống hộp cải suốiMời sơ tuyển Gói thầu: Xây lắp hạng mục đường 41m kéo dài và cống hộp cải suốiThuộc Dự án “Hạ tầng kỹ thuật phần còn lại  khu đô thị phía thị xã Bắc Kạn”Nguồn vốn: nguồn thu […]

Mời sơ tuyển Gói thầu: Xây lắp khối nhà 8 tầng

Mời sơ tuyển Gói thầu: Xây lắp khối nhà 8 tầng Thuộc Dự án “Phòng thí nghiệm Công nghệ tế bào và vi sinh”, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.Mời sơ tuyển Gói thầu: Xây lắp khối nhà 8 tầngThuộc Dự án “Phòng thí nghiệm Công nghệ tế bào và vi sinh”Nguồn vốn: […]

Mời sơ tuyển gói thầu: Thi công đập dâng, đập tràn, đê quai, cống dẫn dòng thi công và lắp đặt thiết bị cống dẫn dòng (Gói số 58/XL-AL)

Mời sơ tuyển gói thầu: Thi công đập dâng, đập tràn, đê quai, cống dẫn dòng thi công và lắp đặt thiết bị cống dẫn dòng (Gói số 58/XL-AL)Mời sơ tuyển gói thầu: Thi công đập dâng, đập tràn, đê quai, cống dẫn dòng thi công và lắp đặt thiết bị cống dẫn dòng (Gói […]

Mời sơ tuyển các gói thầu Thuộc Dự án “Đường Công Bằng – Cổ Linh, huyện Pắc Nặm, tỉnh Bắc Kạn”

Mời sơ tuyển các gói thầu Thuộc Dự án “Đường Công Bằng – Cổ Linh, huyện Pắc Nặm, tỉnh Bắc Kạn”Mời sơ tuyển các gói thầu: – Gói số 1: Đoạn tuyến chính từ Km0 – Km5+600m và tuyến nhánh Sáp Si – Cốc Lùng– Gói số 2: Tuyến chính từ Km5+600m – Km9+762,1mThuộc Dự […]

Mời sơ tuyển Gói thầu: Xây dựng cung cấp và lắp đặt thiết bị các hạng mục cụm đầu mối

Mời sơ tuyển Gói thầu: Xây dựng cung cấp và lắp đặt thiết bị các hạng mục cụm đầu mốiMời sơ tuyển Gói thầu: Xây dựng cung cấp và lắp đặt thiết bị các hạng mục cụm đầu mốiThuộc Dự án “Công trình thủy điện Đa M’Bri”Nguồn vốn: vốn cổ phần và vốn vayBên mời […]

Mời sơ tuyển Gói thầu: Xây dựng phần than, hệ thống kỹ thuật và hoàn thiện cơ bản công trình

Mời sơ tuyển Gói thầu: Xây dựng phần than, hệ thống kỹ thuật và hoàn thiện cơ bản công trìnhMời sơ tuyển Gói thầu: Xây dựng phần than, hệ thống kỹ thuật và hoàn thiện cơ bản công trìnhThuộc Dự án “Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn – giai đoạn 1”Nguồn vốn: […]

Mời sơ tuyển Gói thầu: Khảo sát và lập DAĐT – TKBVTC – TDT và BCNCTKT các công trình chuyên dùng cấp điện cho khách hàng năm 2007

Mời sơ tuyển Gói thầu: Khảo sát và lập DAĐT – TKBVTC – TDT và BCNCTKT các công trình chuyên dùng cấp điện cho khách hàng năm 2007Mời sơ tuyển Gói thầu: Khảo sát và lập DAĐT – TKBVTC – TDT và BCNCTKT các công trình chuyên dùng cấp điện cho khách hàng năm 2007Thuộc […]

Mời sơ tuyển Gói thầu: Cung cấp thiết bị cơ điện và dịch vụ kỹ thuật đồng bộ

Mời sơ tuyển Gói thầu: Cung cấp thiết bị cơ điện và dịch vụ kỹ thuật đồng bộThuộc Dự án “Thủy điện Xekaman 3”Nguồn vốn: vốn tự có và vốn vay tín dụng Nhà nước bảo lãnh của Tổng công ty Sông ĐàBên mời thầu: Tổng công ty Sông ĐàHình thức đấu thầu: rộng rãi […]

Thông báo mời sơ tuyển gói thầu EPC: Tổng thầu thiết kế, cung ứng vật tư thiết bị, thi công xây dựng công trình

Thông báo mời sơ tuyển gói thầu EPC: Tổng thầu thiết kế, cung ứng vật tư thiết bị, thi công xây dựng công trìnhThuộc Dự án “Thủy điện Ngòi Phát, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai”Nguồn vốn: vốn tín dụng người bán và vốn tín dụng thương mại  Bên mời thầu: Công ty cổ phần […]

Thông báo mời sơ tuyển gói thầu EPC: Dây chuyền công nghệ khu vực Lưu Xá (Gói số 1)

Thông báo mời sơ tuyển gói thầu EPC: Dây chuyền công nghệ khu vực Lưu Xá (Gói số 1)Thuộc Dự án “Đầu tư mở rộng sản xuất giai đoạn 2 – Công ty Gang Thép Thái Nguyên”Nguồn vốn: vốn của Công ty, vốn vay Quỹ Hỗ trợ phát triển và vay nước ngoài do Bộ […]