Gói thầu “Xây dựng mới 07 cầu” Thuộc Dự án “Khôi phục các cầu QL1, giai đoạn III, đoạn Cần Thơ – Cà Mau”

Mời sơ tuyển Gói thầu “Xây dựng mới 07 cầu” Thuộc Dự án “Khôi phục các cầu QL1, giai đoạn III, đoạn Cần Thơ – Cà Mau”Mời sơ tuyển Gói thầu: Xây dựng mới 07 cầuThuộc Dự án “Khôi phục các cầu QL1, giai đoạn III, đoạn Cần Thơ – Cà Mau”Nguồn vốn: vốn đối […]

Gói thầu “Xây dựng” Thuộc Dự án “Đầu tư xây dựng Nhà lớp học Trường Cao đẳng xây dựng công trình đô thị”

Mời sơ tuyển Gói thầu “Xây dựng” Thuộc Dự án “Đầu tư xây dựng Nhà lớp học Trường Cao đẳng xây dựng công trình đô thị”Mời sơ tuyển Gói thầu: Xây dựngThuộc Dự án “Đầu tư xây dựng Nhà lớp học Trường Cao đẳng xây dựng công trình đô thị”Nguồn vốn: Ngân sách nhà nướcBên […]

Gói thầu thuộc Kế hoạch “Mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy học năm 2006-2007”

Thông báo mời sơ tuyển các gói thầu thuộc Kế hoạch “Mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy học năm 2006-2007”THÔNG BÁO MỜI SƠ TUYỂN CÁC GÓI THẦU: – THIẾT BỊ DẠY HỌC LỚP 5 CHO 149 TRƯỜNG TIỂU HỌC TỈNH BẠC LIÊU (GÓI SỐ 02)– THIẾT BỊ DẠY HỌC LỚP 10 CHO 18 […]

Gói thầu số 10 “Mua sắm thiết bị toàn bộ và dịch vụ kỹ thuật kèm theo” Thuộc Dự án “Nhà máy sản xuất giấy và bột giấy Thanh Hoá với công suất 50.000 tấn bột không tẩy trắng/năm và 60.000 tấn giấy bao gói/năm”

Mời sơ tuyển Gói thầu số 10 Mua sắm thiết bị toàn bộ và dịch vụ kỹ thuật kèm theo Thuộc Dự án Nhà máy sản xuất giấy và bột giấy Thanh Hoá với công suất 50.000 tấn bột không tẩy trắng/năm và 60.000 tấn giấy bao gói/năm.Mời sơ tuyển Gói thầu số 10: Mua […]

THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ CHÍNH (GÓI SỐ 01) THUỘC DỰ ÁN “ĐẦU TƯ DÂY CHUYỀN MẠ KẼM VÀ HỢP KIM NHÔM KẼM CÔNG SUẤT 150.000 TẤN/NĂM”

MỜI SƠ TUYỂN GÓI THẦU: THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ CHÍNH (GÓI SỐ 01) THUỘC DỰ ÁN “ĐẦU TƯ DÂY CHUYỀN MẠ KẼM VÀ HỢP KIM NHÔM KẼM CÔNG SUẤT 150.000 TẤN/NĂM”MỜI SƠ TUYỂN GÓI THẦU: THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ CHÍNH (GÓI SỐ 01)Thuộc Dự án “Đầu tư dây chuyền mạ kẽm và hợp kim nhôm […]

Gói thầu: Mua (đóng mới) giàn khoan tự nâng đa năng 130m nước

Thông báo mời sơ tuyển gói thầu: Gói thầu: Mua (đóng mới) giàn khoan tự nâng đa năng 130m nướcTên dự án:Dự án mua (đóng mới) giàn khoan tự nâng đa năng 130m nước của Xí nghiệp liên danh Vietsovpetro Tên gói thầu:Gói thầu: Mua (đóng mới) giàn khoan tự nâng đa năng 130m nước […]

Gói thầu EPC: Thiết kế, cung cấp vật tư thiết bị, xây dựng và lắp đặt nhà máy bia Sài Gòn – Quảng Ngãi giai đoạn 1 (Gói số 6)

Mời sơ tuyển Gói thầu EPC: Thiết kế, cung cấp vật tư thiết bị, xây dựng và lắp đặt nhà máy bia Sài Gòn – Quảng Ngãi giai đoạn 1 (Gói số 6)Mời sơ tuyển Gói thầu EPC: Thiết kế, cung cấp vật tư thiết bị, xây dựng và lắp đặt nhà máy bia Sài […]

“Thi công phần thân và M&E” Thuộc Dự án “Tháp Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam”

Mời sơ tuyển Gói thầu “Thi công phần thân và M&E” Thuộc Dự án “Tháp Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam”Mời sơ tuyển Gói thầu: Thi công phần thân và M&EThuộc Dự án “Tháp Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt ”Nguồn vốn: vốn pháp định của Công ty Liên doanh […]

Mời sơ tuyển Gói thầu: Nhà làm việc của HĐND – UBND phường Kinh Bắc, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Mời sơ tuyển Gói thầu: Nhà làm việc của HĐND – UBND phường Kinh Bắc, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc NinhMời sơ tuyển Gói thầu: Nhà làm việc của HĐND – UBND phường Kinh Bắc, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc NinhThuộc Dự án “Nhà làm việc của HĐND – UBND phường Kinh Bắc, TP. Bắc […]

Mua sắm thiết bị mạng (gói số 1)

Thông báo mời sơ tuyển gói thầu: Mua sắm thiết bị mạng (gói số 1)Thông báo mời sơ tuyển gói thầu: Mua sắm thiết bị mạng (gói số 1)thuộc Dự án “Mở rộng phần truy nhập mạng phân tải VNN Hà Nội” Nguồn vốn: từ vốn vay và vốn tái đầu tư của Tổng Công […]