Thiết kế, cung cấp thiết bị, vật tư và xây lắp (EPC)

Thông báo mời sơ tuyển gói thầu: Thiết kế, cung cấp thiết bị, vật tư và xây lắp (EPC)Tên dự án:Nhà máy Nhiệt điện Ninh Bình 2 Tên gói thầu:Thiết kế, cung cấp thiết bị, vật tư và xây lắp (EPC) Nguồn vốn:JBIC Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi; Quốc tế; Có […]

Mua sắm 06 xe ô tô chuyên dùng chở tiền trọng tải 5 tấn

Thông báo mời sơ tuyển gói thầu: Mua sắm 06 xe ô tô chuyên dùng chở tiền trọng tải 5 tấnNguồn vốn: vốn mua sắm tài sản của Ngân hàng Nhà nước Việt NamBên mời sơ tuyển: Cục Phát hành và Kho quỹ – Ngân hàng Nhà nước Việt NamHình thức sơ tuyển: rộng rãi […]