Mời sơ tuyển Gói thầu “Kho bãi tổng hợp cụm Công nghiệp Nhơn Bình, Quy Nhơn, Bình Định – giai đoạn 2” Thuộc Dự án “Kho bãi tổng hợp cụm Công nghiệp Nhơn Bình, Quy Nhơn, Bình Định – giai đoạn 2”

Mời sơ tuyển Gói thầu “Kho bãi tổng hợp cụm Công nghiệp Nhơn Bình, Quy Nhơn, Bình Định – giai đoạn 2” Thuộc Dự án “Kho bãi tổng hợp cụm Công nghiệp Nhơn Bình, Quy Nhơn, Bình Định – giai đoạn 2”Mời sơ tuyển Gói thầu: Kho bãi tổng hợp cụm Công nghiệp Nhơn Bình, […]

Mời sơ tuyển các gói thầu thuộc Dự án “Công trình Thuỷ lợi Phước Hoà”

Mời sơ tuyển các gói thầu thuộc Dự án “Công trình Thuỷ lợi Phước Hoà”Mời sơ tuyển các gói thầu: – Cụm công trình đầu mối (Gói số 1A)– Kênh chuyển nước Phước Hòa – Dầu Tiếng từ K0+000 đến K12+192 (Gói số 1B)– Kênh chuyển nước Phước Hòa – Dầu Tiếng từ K12+192 đến […]

Gói thầu “Xây dựng” Thuộc Dự án “Đầu tư xây dựng Nhà lớp học Trường Cao đẳng xây dựng công trình đô thị”

Mời sơ tuyển Gói thầu “Xây dựng” Thuộc Dự án “Đầu tư xây dựng Nhà lớp học Trường Cao đẳng xây dựng công trình đô thị”Mời sơ tuyển Gói thầu: Xây dựngThuộc Dự án “Đầu tư xây dựng Nhà lớp học Trường Cao đẳng xây dựng công trình đô thị”Nguồn vốn: Ngân sách nhà nướcBên […]

Gói thầu thuộc Kế hoạch “Mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy học năm 2006-2007”

Thông báo mời sơ tuyển các gói thầu thuộc Kế hoạch “Mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy học năm 2006-2007”THÔNG BÁO MỜI SƠ TUYỂN CÁC GÓI THẦU: – THIẾT BỊ DẠY HỌC LỚP 5 CHO 149 TRƯỜNG TIỂU HỌC TỈNH BẠC LIÊU (GÓI SỐ 02)– THIẾT BỊ DẠY HỌC LỚP 10 CHO 18 […]

Gói thầu số 10 “Mua sắm thiết bị toàn bộ và dịch vụ kỹ thuật kèm theo” Thuộc Dự án “Nhà máy sản xuất giấy và bột giấy Thanh Hoá với công suất 50.000 tấn bột không tẩy trắng/năm và 60.000 tấn giấy bao gói/năm”

Mời sơ tuyển Gói thầu số 10 Mua sắm thiết bị toàn bộ và dịch vụ kỹ thuật kèm theo Thuộc Dự án Nhà máy sản xuất giấy và bột giấy Thanh Hoá với công suất 50.000 tấn bột không tẩy trắng/năm và 60.000 tấn giấy bao gói/năm.Mời sơ tuyển Gói thầu số 10: Mua […]

Gói thầu “Xây dựng mới 07 cầu” Thuộc Dự án “Khôi phục các cầu QL1, giai đoạn III, đoạn Cần Thơ – Cà Mau”

Mời sơ tuyển Gói thầu “Xây dựng mới 07 cầu” Thuộc Dự án “Khôi phục các cầu QL1, giai đoạn III, đoạn Cần Thơ – Cà Mau”Mời sơ tuyển Gói thầu: Xây dựng mới 07 cầuThuộc Dự án “Khôi phục các cầu QL1, giai đoạn III, đoạn Cần Thơ – Cà Mau”Nguồn vốn: vốn đối […]

THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ CHÍNH (GÓI SỐ 01) THUỘC DỰ ÁN “ĐẦU TƯ DÂY CHUYỀN MẠ KẼM VÀ HỢP KIM NHÔM KẼM CÔNG SUẤT 150.000 TẤN/NĂM”

MỜI SƠ TUYỂN GÓI THẦU: THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ CHÍNH (GÓI SỐ 01) THUỘC DỰ ÁN “ĐẦU TƯ DÂY CHUYỀN MẠ KẼM VÀ HỢP KIM NHÔM KẼM CÔNG SUẤT 150.000 TẤN/NĂM”MỜI SƠ TUYỂN GÓI THẦU: THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ CHÍNH (GÓI SỐ 01)Thuộc Dự án “Đầu tư dây chuyền mạ kẽm và hợp kim nhôm […]

Gói thầu: Mua (đóng mới) giàn khoan tự nâng đa năng 130m nước

Thông báo mời sơ tuyển gói thầu: Gói thầu: Mua (đóng mới) giàn khoan tự nâng đa năng 130m nướcTên dự án:Dự án mua (đóng mới) giàn khoan tự nâng đa năng 130m nước của Xí nghiệp liên danh Vietsovpetro Tên gói thầu:Gói thầu: Mua (đóng mới) giàn khoan tự nâng đa năng 130m nước […]

Gói thầu EPC: Thiết kế, cung cấp vật tư thiết bị, xây dựng và lắp đặt nhà máy bia Sài Gòn – Quảng Ngãi giai đoạn 1 (Gói số 6)

Mời sơ tuyển Gói thầu EPC: Thiết kế, cung cấp vật tư thiết bị, xây dựng và lắp đặt nhà máy bia Sài Gòn – Quảng Ngãi giai đoạn 1 (Gói số 6)Mời sơ tuyển Gói thầu EPC: Thiết kế, cung cấp vật tư thiết bị, xây dựng và lắp đặt nhà máy bia Sài […]

“Thi công phần thân và M&E” Thuộc Dự án “Tháp Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam”

Mời sơ tuyển Gói thầu “Thi công phần thân và M&E” Thuộc Dự án “Tháp Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam”Mời sơ tuyển Gói thầu: Thi công phần thân và M&EThuộc Dự án “Tháp Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt ”Nguồn vốn: vốn pháp định của Công ty Liên doanh […]