Mời sơ tuyển Gói thầu: Nhà làm việc của HĐND – UBND phường Kinh Bắc, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Mời sơ tuyển Gói thầu: Nhà làm việc của HĐND – UBND phường Kinh Bắc, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc NinhMời sơ tuyển Gói thầu: Nhà làm việc của HĐND – UBND phường Kinh Bắc, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc NinhThuộc Dự án “Nhà làm việc của HĐND – UBND phường Kinh Bắc, TP. Bắc […]

Mua sắm thiết bị mạng (gói số 1)

Thông báo mời sơ tuyển gói thầu: Mua sắm thiết bị mạng (gói số 1)Thông báo mời sơ tuyển gói thầu: Mua sắm thiết bị mạng (gói số 1)thuộc Dự án “Mở rộng phần truy nhập mạng phân tải VNN Hà Nội” Nguồn vốn: từ vốn vay và vốn tái đầu tư của Tổng Công […]

Gói thầu “Xây lắp phần móng và hai tầng hầm”

Thông báo mời sơ tuyển gói thầu “Xây lắp phần móng và hai tầng hầm”Thông báo mời sơ tuyển gói thầu “Xây lắp phần móng và hai tầng hầm” – Nhà Trung tâm đào tạo, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Bên mời sơ tuyển: Ban QLDA – Trường đại học Kinh tế quốc […]

Thông báo mời sơ tuyển gói thầu EPC: Xây lắp các hạng mục chính công trình Nhà máy thuỷ điện Sông Côn 2

Thông báo mời sơ tuyển gói thầu EPC: Xây lắp các hạng mục chính công trình Nhà máy thuỷ điện Sông Côn 2Thông báo mời sơ tuyển gói thầu EPC: Xây lắp các hạng mục chính công trình Nhà máy thuỷ điện Sông Côn 2 (bao gồm: đập, nhà máy, tuyến năng lượng, trạm phân […]

Thiết kế, cung cấp thiết bị, vật tư và xây lắp (EPC)

Thông báo mời sơ tuyển gói thầu: Thiết kế, cung cấp thiết bị, vật tư và xây lắp (EPC)Tên dự án:Nhà máy Nhiệt điện Ninh Bình 2 Tên gói thầu:Thiết kế, cung cấp thiết bị, vật tư và xây lắp (EPC) Nguồn vốn:JBIC Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi; Quốc tế; Có […]

Mua sắm 06 xe ô tô chuyên dùng chở tiền trọng tải 5 tấn

Thông báo mời sơ tuyển gói thầu: Mua sắm 06 xe ô tô chuyên dùng chở tiền trọng tải 5 tấnNguồn vốn: vốn mua sắm tài sản của Ngân hàng Nhà nước Việt NamBên mời sơ tuyển: Cục Phát hành và Kho quỹ – Ngân hàng Nhà nước Việt NamHình thức sơ tuyển: rộng rãi […]