Mời Thầu: Xây dựng công trình cải tạo nhà ăn thành nhà lớp học thực hành khoa cơ khí

Gói thầu: Gói thầu số 5: Xây dựng công trình cải tạo nhà ăn thành nhà lớp học thực hành khoa cơ khí Thuộc Dự án: Cải tạo nhà ăn thành nhà lớp học thực hành khoa cơ khí – Trường Đại học Công nghệ GTVT tại phường Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh […]