Mời Thầu: Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mộc Châu – Địa chỉ: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Tiểu khu 14, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La –  Điện thoại: 0223.868.640 2. Tên dự án: Tư vấn điều […]