Mời Thầu: Dịch vụ Giặt ủi công nghiệp năm 2016 tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định

THÔNG BÁO MỜI THẦU Bên mời thầu: Bệnh viện Nhân Dân Gia Định Gói thầu: Dịch vụ Giặt ủi công nghiệp năm 2016 Dự án: Dịch vụ Giặt ủi công nghiệp năm 2016 Nguồn vốn: Kinh phí hoạt động thường xuyên Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước Thời gian bán HSMT: từ 09 giờ 00 […]