Mời Thầu: Khảo sát bản đồ địa hình, lập đồ án Quy hoạch tỷ lệ 1/500 cải tạo chỉnh trang và phát triển đô thị khu vực số 1 thuộc thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Sở Xây dựng Vĩnh Phúc – Địa chỉ: Sở Xây dựng Vĩnh Phúc, số 2 Đường Lý Thái Tổ, Phường Đống Đa, Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc –  Điện thoại: 0211.3862.584; Fax: 0211.3842.640 2. Tên dự án: Quy hoạch tỷ […]