Mời Thầu: Bảo hiểm xây dựng công trình Yên Bái

THÔNG BÁO MỜI THẦU Bên mời thầu: Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc Gói thầu: Gói thầu số 8 – Bảo hiểm xây dựng công trình Dự án: Lắp máy biến áp thứ 2 trạm biến áp 220kV Yên Bái Nguồn vốn: Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia […]

Mời Thầu: Thi công xây lắp, lắp đặt thiết bị hạng mục đường cáp ngầm 22kVA

  Gói thầu: Gói thầu số 19: Thi công xây lắp, lắp đặt thiết bị hạng mục đường cáp ngầm 22kVA. Thuộc Dự án : Đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc Cục hải quan TP. Đà Nẵng. Nguồn vốn: vốn ngân sách nhà nước. Bên mời thầu: Ban quản lý các dự án […]