Mời Thầu: Mua hệ thống nội soi dạ dày

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Phòng quản lý sức khỏe cán bộ tỉnh Quảng Trị – Địa chỉ: Số 38, Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị – Điện thoại/Fax: 053 3854881; Fax : 0533 854881; – Email: linhpkcb@gmail.com 2. Tên dự án: Mua […]