Mời Thầu: Thi công xây dựng Nhà lớp học 2 tầng, 10 phòng trường Tiểu học Liên Hào

THÔNG BÁO MỜI THẦU   Bên mời thầu: Ban QLDA xây dựng nông thôn mới xã Kiến Thiết Gói thầu: Thi công xây dựng (gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ) Dự án: Nâng cấp, sửa chữa Trường Tiểu học Liên Hào, xã Kiến Thiết. Hạng mục: Nhà […]