Mời Thầu: xây lắp công trình: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường đoạn Km190-Km1S4; Km211-Km238, QL4, tỉnh Lào Cai

THÔNG BÁO MỜI THẦU Bên mời thầu: Ban QLDA bảo trì đường bộ Lào Cai Gói thầu: Gói thầu số 01: Xây lắp công trình Dự án: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường đoạn Km190-Km1S4; Km211-Km238, QL4, tỉnh Lào Cai Nguồn vốn: Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương Hình thức lựa chọn nhà […]