Mời Thầu: Thi công xây lắp, lắp đặt thiết bị hạng mục đường cáp ngầm 22kVA

  Gói thầu: Gói thầu số 19: Thi công xây lắp, lắp đặt thiết bị hạng mục đường cáp ngầm 22kVA. Thuộc Dự án : Đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc Cục hải quan TP. Đà Nẵng. Nguồn vốn: vốn ngân sách nhà nước. Bên mời thầu: Ban quản lý các dự án […]