Mời Thầu: Thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Sông Dinh năm 2014

A. Thông tin chung: 1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Tổng Công ty Bảo đảm an toàn Hàng hải miền Nam – Địa chỉ: số 10, đường 3/2, phường 8, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Điện thoại/Fax/E-mail: 0643 854457/0643 858312/office@vms-south.vn 2. Tên dự án: Nạo vét duy […]