Mời Thầu: Thi công xây dựng nhà máy, bể hút, bể xả, cống trạm bơm yên Nghĩa

THÔNG BÁO MỜI THẦU Bên mời thầu: Ban QLDA Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa Gói thầu: Gói thầu số 15: Thi công xây dựng nhà máy, bể hút, bể xả, cống xả qua đê, hệ thống vớt rác, công trình quản lý, đường thi công, hoàn trả công trình dân sinh Dự án: Cải thiện […]