Mời Thầu: đường thi công, vận hành thủy điện Đồng Văn tỉnh Quảng Trị

THÔNG BÁO MỜI THẦU Bên mời thầu: Công ty cổ phần Thủy điện Đakrông Gói thầu: Gói thầu số 03: Đường thi công, vận hành Dự án: Thủy điện Đồng Văn. Nguồn vốn: vốn tự có và vốn vay trong nước. Nhà thầu sẽ tự ứng vốn thi công và được thanh toán sau khi […]