Mời Thầu: Trang bị thiết bị truyền thông toàn ngành năm 2015 tại ngân hàng BIDV

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Trung tâm Công nghệ thông tin Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Địa chỉ: Trung tâm Công nghệ thông tin Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, tòa nhà BIDV, đường Duy Tân, Cầu […]