Mời Thầu: Vận chuyển máy biến áp 220kV-250MVA Thuận An

THÔNG BÁO MỜI THẦU Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam Gói thầu: Gói thầu số 10: Vận chuyển máy biến áp 220kV-250MVA Dự án: Lắp máy biến áp thứ 2 Trạm biến áp 220kV Thuận An Nguồn vốn: Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia Hình thức lựa chọn nhà […]