Mời Thầu: xây lắp điện công trình Hạ tầng du lịch Hang Luồn huyện Lạc Thuỷ

THÔNG BÁO MỜI THẦU   Bên mời thầu: Uỷ ban nhân dân huyện Lạc Thủy Gói thầu: Gói thầu số 06 xây lắp điện công trình: Hạ tầng du lịch Hang Luồn huyện Lạc Thuỷ (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ) Dự án: Hạ tầng du lịch […]