Mời Thầu: Mua 2.000 android STB phục vụ sản xuất kinh doanh dịch vụ MyTV B2B

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Tổng công ty Truyền thông – Địa chỉ:  số 97 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, TP. Hà Nội; –  Điện thoại: 043. 7722728. 2. Tên dự án: Mua 2.000 android STB phục vụ sản xuất kinh doanh dịch vụ MyTV B2B 4. Chủ đầu tư: Tổng công […]