Mời Thầu: Thi công xây lắp kể cả cung cấp vật tư và mua bảo hiểm công trình

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Chi nhánh tổng công ty điện lực thành phố Hồ Chí Minh TNHH_ Công ty lưới điện cao thế TP. Hồ Chí Minh – Địa chỉ:  số 06, đường Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh; –  Điện thoại: (08) 22172375; […]

Mời thầu: Thi công xây dựng và mua bảo hiểm công trình TTK140703

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo:  Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH Công ty Điện lực Thủ Đức – Địa chỉ:  số 647 tỉnh lộ 43, khu phố 4, phường Tam Bình, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh; –  Điện thoại: 2. Tên dự […]

Đấu thầu thi công xây lắp và cung cấp thiết bị cho nguồn dự phòng cho trụ sở Công ty Điện lực Tân Thuận

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU XÂY LẮP VÀ CUNG CẤP THIẾT BỊ Tổng Công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh TNHH – Công ty Điện lực Tân Thuận mời đấu thầu gói thầu Cung cấp VTTB, thi công xây lắp và mua bảo hiểm công trình   Bên mời thầu: Tổng Công ty Điện lực […]