Mời chào hàng: Mua sắm 05 xe ô tô bán tải và 05 bộ nắp thùng cao có sơn

Tên bên mời thầu:  BINH ĐOÀN 15 Địa chỉ: Phường Yên Thế, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai. Điện thoại/fax/email: 059.3865186 Mã số thuế: 5900189438 Nội dung thông báo mời chào hàng: Tên gói thầu: Mua sắm 05 xe ô tô bán tải (Nhãn hiệu NISSAN NP300 NAVATA SL, động cơ Điezen, 02 cầu, số […]