Mời thầu lắp đặt hệ thống Camera tại các KBNN trực thuộc KBNN Thừa Thiên Huế

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CAMERA QUAN SÁT Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên Huế mời thầu lắp đặt hệ thống Camera tại các KBNN trực thuộc KBNN Thừa Thiên Huế   Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên Huế tổ chức đấu thầu Chào hàng cạnh tranh lắp đặt hệ thống Camera […]

Kết quả thầu Cung cấp, lắp đặt hệ thống camera giám sát hải quan tại Chi cục Hải quan cảng VICT

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU CUNG CẤP HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT Tổng cục Hải quan thông báo kết quả thầu Cung cấp, lắp đặt hệ thống camera giám sát hải quan  Tổng cục Hải quan – Địa chỉ: Số 162 Nguyễn Văn  Cừ – Quận Long Biên – Thành phố Hà Nội […]

Đấu thầu Mua sắm thiết bị phục vụ kiểm tra giám sát năm 2012 – Cục Hải quan tỉnh An Giang

 THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG MUA THIẾT BỊ KIỂM TRA GIÁM SÁT Cục Hải quan tỉnh An Giang mời thầu Mua sắm thiết bị phục vụ kiểm tra giám sát năm 2012   Cục Hải quan tỉnh An Giang có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh theo Luật đấu thầu. Gói thầu: “Mua […]

Kho bạc Nhà nước Sơn La mời thầu Mua sắm, lắp đặt hệ thống Camera quan sát

THÔNG BÁO MỜI THẦU MUA SẮM LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CAMERA QUAN SÁT Kho bạc Nhà nước Sơn La mời thầu Mua sắm, lắp đặt hệ thống Camera quan sát tại Văn phòng KBNN tỉnh và các KBNN huyện thuộc KBNN Sơn La.   – Tên Bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước Sơn La […]